forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Facebook uvodi 3D automatsko tagovanje slika

Objavljeno u Vesti

Facebook će omogućiti opciju da samostalno i bez našeg znanja taguje fotke na kojima su naša lica. Ovo će omogućiti DeepFace opcija, koja pravi 3D model našeg lica, a ima pristup preko 250 milijardi slika na mreži i navodno se "koristi" kamerom čak i kad je ona neaktivna (zato neki stručnjaci bezbednosti savetuju da prekrivamo kamere kad ih ne koristimo).

DeepFace je napravljen 2013. godine, a za taj algoritam čuli smo u martu 2014. Danas je njegova preciznost "pogađanja" korisnika skoro 98 odsto i moći će dnevno da pregleda preko 400 miliona Facebook fotki. DeepFace je omogućen po automatizmu i sada je dostupan tek nekolicini korisnika, a automatsko tagovanje će moći da se isključi u podešavanjima privatnosti kada ta opcija bude dostupna svima. Takođe, ako vam je DeepFace tagovao fotku, a vi ne želite da se vidite na njoj biće omogućeno zamućivanje lica, ali tek nakon što vi zatražite tako nešto.

I dalje bez pomaka u zaštiti dece od nasilja na internetu

Objavljeno u Vesti

fb square safer internet daySutra, 10. februara, obeležava se Dan bezbednog interneta pod sloganom „Stvorimo bolji internet zajedno“. Situacija u oblasti zaštite dece od nasilja na internetu u Srbiji je i dalje veoma nepovoljna, jer je broj slučajeva nasilja na internetu u konstantnom porastu, posebno među najmlađom grupom korisnika interneta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da je 2013. godine, u okviru regionalnog projekta uz podršku organizacije Save the Children International, sproveo istraživanje pod nazivom „Eksploatacija dece na internetu“. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da nijedan pravni akt, odnosno strateški dokument na nacionalnom nivou ne prepoznaje niti definiše eksploataciju dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao poseban vid zlostavljanja, nasilja i/ili zloupotrebe dece. Nadležni izvršni organi ovoj temi pristupaju prvenstveno sa kriminološkog aspekta, te su u postupanju u vezi sa ovim problemom više usmereni na kažnjavanje počinilaca krivičnog dela eksploatacije dece koji su pri tome koristili i IKT i suzbijanje ove pojave nakon što se ona već dogodila, nego na njenu prevenciju putem informisanja dece i odraslih i edukacija o pravilnom korišćenju IKT i odgovarajućoj preventivnoj zaštiti.

Pokrajinski ombudsman i Ambasada Australije u borbi protiv nasilja na internetu

Objavljeno u Vesti

TaggedNa osnovu uspostavljene saradnje sa Ambasadom Australije u Beogradu instituciji Pokrajinskog ombudsmana, koju je Ambasada prepoznala kao važnog i prepoznatljivog aktera u oblasti zaštite dece od eksploatacije na internetu, ustupljen je dragocen materijal koji može pomoći u zaštiti dece i mladih od zloupotreba na internetu.

Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja i primenu u redovnom nastavnom programu osnovnih i srednjih škola "Tagged" jedan je od od značajnih publikacija u zaštiti od zloupotreba na internetu i predstavlja sadržaj koji bi u narednom periodu morao da postane sastavni deo obrazovnog programa osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Uzimajući u obzir da je Pokrajinski ombudsman u svom istraživanju "Eksploatacija dece na internetu" preporučio da je potrebno da se Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propiše kao obaveza uvođenja u celokupan sistem redovnog obrazovanja na svim uzrastima, obaveznog nastavnog predmeta informatika i nastavnih planova i programa kojima bi osim pojačanog obrazovanja iz oblasti računarstva i informatike, bilo obuhvaćeno i pitanje pravilnog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kao i pitanje zaštite dece od eksploatacije putem IKT, ovaj priručnik čini korak bliže tom cilju.

Fejsbuk izmenio podešavanja privatnosti - deca od 13 do 17 godina mogu javno objavljivati sadržaje

Objavljeno u Vesti

Obaveštenje koje objašnjava šta znači kada se sadržaj deli "Javno"Fejsbuk je pre nekoliko dana uveo izmene u podešavanja privatnosti korisnika ove društvene mreže koji imaju između 13 i 17 godina. Izmenom politike privatnosti korisnicima koji imaju više od 13 godina dozvoljeno je javno objavljivanje svih sadržaja.

Pre nego što je ova izmena uvedena samo punoletne osobe (18+) su mogle objavljivati sadržaje javno, odnosno i osobama sa kojima nisu prijatelji na Fejsbuku. Korisnici između 13 i 17 godina su imali ograničenje kada je reč o deljenju sadržaja na Fejsbuku, odnosno mogli su da razmenjuju fotografije, video priloge, izmene statusa i ostale sadržaje samo sa svojim prijateljima i prijateljima svojih prijatelja.

„Tinejdžeri su najaktivniji korisnici društvenih mreža, i bilo da se radi o društvenom aktivizmu ili iznošenju stavova o nekom filmu, oni žele da ih i ostali čuju. Dakle, uvođenjem ove izmene, osobe od 13 do 17 godina imaju izbor da javno objave sadržaje na Fejsbuku“ saopšteno je iz Fejsbuka.

Šta učiniti ukoliko se fotografija vašeg deteta pojavi na FB profilu nepoznate osobe

Objavljeno u Vesti

- Veoma je važno znati da ukoliko dete ima profil na FB i ima preko 13 godina može i samo da prijavi fotografiju putem SVOG profila na Fejsbuku. Na taj način će sam Fejsbuk brže reagovati.

- Sa druge strane ukoliko dete ima manje od 13 godina ili nema FB profil potrebno je otići na sledeći link: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 gde će se pojaviti mogućnost prijave ugrožavanja privatnosti deteta koje se odnosi na fotografije (photo), video sadržaj (video) i ostalo (other).

Odaberite opciju "Photo"

Imaš pravo da znaš!

Objavljeno u Vesti

Video namenjen upoznavanju dece sa ulogom institucije ombudsmana i načinom zaštite njihovih prava!

Predstavljanje istraživanja Pokrajinskog ombudsmana - "Eksploatacija dece na internetu"

Objavljeno u Vesti

IMG 8100Sudeći prema rezultatima istraživanja Pokrajinskog ombudsmana „Eksploatacija dece na internetu” deca, mladi, njihovi roditelji i stručnjaci koji se bave decom smatraju da zloupotreba interneta, posebno u odnosu na decu, tek uzima maha u našem društvu. Međutim, sasvim je izvesno da je zloupotreba interneta i drugih komunikacionih tehnologija u cilju eksploatacije dece već uveliko rasprostranjena, a njene posledice se iz današnje perspektive još uvek ne mogu jasno sagledati.

Ovu konstataciju je na današnjoj konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata pomenutog istraživanja iznela pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih. Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana „Eksploatacija dece na internetu” nastalo je u okviru Programa prevencije eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi koji međunarodna organizacija Save the Children već tri godine sprovodi u saradnji sa institucijama ombudsmana u ovom regionu. „Važno je a sve ono što danas čujete na ovoj konferenciji, i sve što pročitate u publikaciji koja je nastala kao rezultat istraživanja prenesete svojoj deci, prijateljima, poznanicima i kolegama. Na taj način, učinićemo svi zajedno jedan mali korak, ali ako i taj mali korak doprinese zaštiti samo jednog deteta, mi smo postigli uspeh,” istakla je pokrajinska ombudsmanka.

Međunarodni sastanak ombudsmana za decu u Novom Sadu

Objavljeno u Vesti

IMG 1306Juče je u Novom Sadu završena poslednja u nizu regionalnih konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE) koje su tokom protekle tri godine učestvovale u realizaciji projekta međunarodne organizacije Save the Children „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi”.

Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Save the Children-a prisustvovalo je preko 20 predstavnika i predstavnica institucija ombudsmana specijalizovanih za zaštitu prava dece, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava koje se u okviru svojih nadležnosti bave i pravima dece. Učesnici i učesnice iz 11 zemalja i regiona Jugoistočne Evrope su tokom dva dana razmatrali i sumirali rezultate istraživanja o eksploataciji dece na internetu sprovedenog u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i AP Vojvodini, kao i iskustva institucija članica koja se odnose na dobre prakse u komunikaciji ombudsmana sa decom.

Svetski dan deteta obeležen sa mladima u Kikindi

Objavljeno u Vesti

Povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta danas je u Kikindi održana tribina „Prava dece – Obaveze društva”. Tribinu su zajednički organizovali institucija Pokrajinskog ombudsmana i kikindski Kulturni centar sa ciljem da se deci i mladima, ali i njihovim roditeljima i svim drugim zainteresovanim građanima i građankama, pruži prilika da se na najneposredniji način informišu o mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava deteta.

Tribini su u najvećem broju prisustvovali srednjoškolci, odnosno članovi i članice školskih parlamenata, sa svojim nastavnicima, a o pravima dece i mladih u odnosu na prava odraslih, značaju njihovog ostvarivanja i unapređenja, kao i o načinima i mogućnostima njihove zaštite govorila je zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić.

Predstavljajući nadležnosti i aktivnosti Pokrajinskog ombudsmana, zamenica Kordić je istakla da zaštita prava deteta predstavlja posebnu oblast rada instituije i pozvala prisutne da joj se obraćaju kadgod imaju nedoumica u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom svojih prava. Učenike i učenice su najviše zanimala pitanja u oblasti društvene participacije dece i mladih, naročito u okviru sistema obrazovanja, ali i njihova prava koja se odnose na njihove vannastavne aktivnosti i slobodno vreme. Učenici i nastavnici su ovom prilikom izrazili želju da se ovakvi razgovori, možda i na neke specifičnije teme u oblasti zaštite prava deteta, ubuduće organizuju i u njihovim školama.

Svetski dan deteta, 20. novembar obeležava se na dan kada je 1989. godine Generalna skupština UN usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta kao prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.