форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Представљање истраживања Покрајинског омбудсмана - "Експлоатација деце на интернету"

Објављено у Вести

ИМГ 8100Судећи према резултатима истраживања Покрајинског омбудсмана „Експлоатација деце на интернету” деца, млади, њихови родитељи и стручњаци који се баве децом сматрају да злоупотреба интернета, посебно у односу на децу, тек узима маха у наšем друšтву. Међутим, сасвим је извесно да је злоупотреба интернета и других комуникационих технологија у циљу експлоатације деце већ увелико распрострањена, а њене последице се из данаšње перспективе јоš увек не могу јасно сагледати.

Ову констатацију је на данаšњој конференцији за новинаре поводом представљања резултата поменутог истраживања изнела покрајинска омбудсманка Анико Муšкиња Хајнрих. Истраживање Покрајинског омбудсмана „Експлоатација деце на интернету” настало је у оквиру Програма превенције експлоатације деце у Југоисточној Европи који међународна организација Save the Children већ три године спроводи у сарадњи са институцијама омбудсмана у овом региону. „Важно је а све оно šто данас чујете на овој конференцији, и све šто прочитате у публикацији која је настала као резултат истраживања пренесете својој деци, пријатељима, познаницима и колегама. На тај начин, учинићемо сви заједно један мали корак, али ако и тај мали корак допринесе заšтити само једног детета, ми смо постигли успех,” истакла је покрајинска омбудсманка.

Говорећи о разлозима заšто Save the Children у региону Југоисточне Европе већ пет година ради на подизању свести јавности, а посебно деце, о опасностима које доноси интернет, као и о начинима заšтите, могућностима превенције и јачању механизама путем који би се ефикасно одговорило на злоупотребу савремених технологија у циљу експлоатације деце, директорица ове организације Андреа Жеравчић је навела и следеће: „Експлоатација дјеце је једно од најочитијих и најокрутнијих начина крšења права дјетета. Због чињенице да у региону о овој појави не постоји довољно података, одлучили смо да заједничким напорима истражимо три најчеšће и најактуелније врсте злоупотребе дјеце: сексуалну, радну, која се на овим подручјима најчеšће манифестује кроз просјачење дјеце те онлајн злоупотребу, као нови тренд у експлоатацији дјеце, са далекосежним посљедицама.” Жеравчић је такође навела да је кључно да се деци, али и одраслима, пружи довољно информација које ће им помоћи да препознају онлајн насиље како би знали како и од којих надлежних појединаца и институција затражили заšтиту. „Посебно је важно да родитељи са дјецом изграде однос који би дјеци пружио осјећај да могу отворено да поразговарају прво са својим најближима. ”

Заменица покрајинског омбудсмана за заšтиту права детета Марија Кордић говорила је о резултатима и закључцима истраживања, као и о препорукама у вези са корацима које надлежне институције, али и други актери треба да предузму како би допринели сузбијању и превенцији ове појаве. „Недовољно се говори о злоупотреби, односно експлоатацији деце путем информационо-комуникационих технологија и због тога је веома важно радити на унапређењу правног оквира, међусекторске сарадње, на освеšћивању провајдера и оператера и значајнијој и ефикаснијој улози медија ” истакла је заменица Кордић.

Закључујући своје излагање заменица покрајинског омбудсмана навела је да деца и млади веома наивно схватају све опасности које им путем интернета прете, да нису свесни далекосежних последица злоупотреба, док родитељи сматрају да су сама деца довољно упозната са ризицима те да су способни да различите проблеме те природе реšе сами. Стручњацима који су на различите начине укључени у тему злостављања на интернету, са друге стране, нису довољно познати и јасни поступци које треба покренути у случају сумње на било који вид злоупотребе.

Истраживањем „Експлоатација деце на интернету”обухваћена су миšљења и ставови војвођанских основаца, средњоšколаца и њихових родитеља, као и стручњака разних профила из институција, установа и организација које се баве децом. Истраживање садржи и податке полицијских управа на територији АП Војводине и Посебног одељења за борбу против високотехнолоšког криминала, као и дистрибутера услуга мобилне и фиксне телефоније и интернета, а посебан део бави се медијским извеšтавањем о феномену експлоатације деце путем информационих и комуникационих технологија. Истраживање је реализовано као активност Покрајинског омбудсмана у области заšтите права детета, а један део пројекта је и постављање веб странице са информацијама за децу и одрасле о безбедном кориšћењу интернета (http://bezbedaninternet.ombudsmanapv.org), као и информативна кампања у војвођанским основним šколама.