форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Светски дан детета обележен са младима у Кикинди

Објављено у Вести

Поводом 20. новембра, Светског дана детета данас је у Кикинди одржана трибина „Права деце – Обавезе друšтва”. Трибину су заједнички организовали институција Покрајинског омбудсмана и кикиндски Културни центар са циљем да се деци и младима, али и њиховим родитељима и свим другим заинтересованим грађанима и грађанкама, пружи прилика да се на најнепосреднији начин информиšу о могућностима остваривања и заšтите права детета.

Трибини су у највећем броју присуствовали средњоšколци, односно чланови и чланице šколских парламената, са својим наставницима, а о правима деце и младих у односу на права одраслих, значају њиховог остваривања и унапређења, као и о начинима и могућностима њихове заšтите говорила је заменица покрајинског омбудсмана за заšтиту права детета Марија Кордић.

Представљајући надлежности и активности Покрајинског омбудсмана, заменица Кордић је истакла да заšтита права детета представља посебну област рада институије и позвала присутне да јој се обраћају кадгод имају недоумица у вези са остваривањем и заšтитом својих права. Ученике и ученице су највиšе занимала питања у области друšтвене партиципације деце и младих, нарочито у оквиру система образовања, али и њихова права која се односе на њихове ваннаставне активности и слободно време. Ученици и наставници су овом приликом изразили жељу да се овакви разговори, можда и на неке специфичније теме у области заšтите права детета, убудуће организују и у њиховим šколама.

Светски дан детета, 20. новембар обележава се на дан када је 1989. године Генерална скупšтина УН усвојила Конвенцију Уједињених нација о правима детета као први међународни документ у области људских права који се посебно бави децом.