forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Svetski dan deteta obeležen sa mladima u Kikindi

Objavljeno u Vesti

Povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta danas je u Kikindi održana tribina „Prava dece – Obaveze društva”. Tribinu su zajednički organizovali institucija Pokrajinskog ombudsmana i kikindski Kulturni centar sa ciljem da se deci i mladima, ali i njihovim roditeljima i svim drugim zainteresovanim građanima i građankama, pruži prilika da se na najneposredniji način informišu o mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava deteta.

Tribini su u najvećem broju prisustvovali srednjoškolci, odnosno članovi i članice školskih parlamenata, sa svojim nastavnicima, a o pravima dece i mladih u odnosu na prava odraslih, značaju njihovog ostvarivanja i unapređenja, kao i o načinima i mogućnostima njihove zaštite govorila je zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić.

Predstavljajući nadležnosti i aktivnosti Pokrajinskog ombudsmana, zamenica Kordić je istakla da zaštita prava deteta predstavlja posebnu oblast rada instituije i pozvala prisutne da joj se obraćaju kadgod imaju nedoumica u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom svojih prava. Učenike i učenice su najviše zanimala pitanja u oblasti društvene participacije dece i mladih, naročito u okviru sistema obrazovanja, ali i njihova prava koja se odnose na njihove vannastavne aktivnosti i slobodno vreme. Učenici i nastavnici su ovom prilikom izrazili želju da se ovakvi razgovori, možda i na neke specifičnije teme u oblasti zaštite prava deteta, ubuduće organizuju i u njihovim školama.

Svetski dan deteta, 20. novembar obeležava se na dan kada je 1989. godine Generalna skupština UN usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta kao prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.