forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Pokrajinski ombudsman i Ambasada Australije u borbi protiv nasilja na internetu

Objavljeno u Vesti

TaggedNa osnovu uspostavljene saradnje sa Ambasadom Australije u Beogradu instituciji Pokrajinskog ombudsmana, koju je Ambasada prepoznala kao važnog i prepoznatljivog aktera u oblasti zaštite dece od eksploatacije na internetu, ustupljen je dragocen materijal koji može pomoći u zaštiti dece i mladih od zloupotreba na internetu.

Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja i primenu u redovnom nastavnom programu osnovnih i srednjih škola "Tagged" jedan je od od značajnih publikacija u zaštiti od zloupotreba na internetu i predstavlja sadržaj koji bi u narednom periodu morao da postane sastavni deo obrazovnog programa osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Uzimajući u obzir da je Pokrajinski ombudsman u svom istraživanju "Eksploatacija dece na internetu" preporučio da je potrebno da se Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propiše kao obaveza uvođenja u celokupan sistem redovnog obrazovanja na svim uzrastima, obaveznog nastavnog predmeta informatika i nastavnih planova i programa kojima bi osim pojačanog obrazovanja iz oblasti računarstva i informatike, bilo obuhvaćeno i pitanje pravilnog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kao i pitanje zaštite dece od eksploatacije putem IKT, ovaj priručnik čini korak bliže tom cilju.

"Tagged" i prateći edukativni materijali pripremljeni su od strane australijske Uprave za medije i komunikaciju (ACMA). (ACMA) je odobrila Incest Trauma Centru - Beograd da ih prevede na srpski, te je tako svim zainteresovanim akterima postao dostupan i u Srbiji.

Film "Tagged" je deo programa Vlade Australije za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja. U 2012. godini, nagrađen je zlatnom medaljom na Svetskom Festivalu medija u Hamburgu, i srebrnom medaljom u Njujorku,na Festivalu čije su prestižne nagrade za televiziju i film.

U leto 2012. godine, film "Tagged" je Ambasada Australije u Beogradu predala Incest Trauma Centru– Beograd da bi osmislio i realizovao promociju za decu, mlade i odrasle osobe koje brinu o deci i u koje deca i mladi imaju poverenje. Incest Trauma Centar – Beograd je preveo film sa pratećim insertima ___________[''''''''14],„Raz“, „Kate“ i „Voxes“ na srpski i u okviru svog edukativnog ciklusa „Od klasične do 3D internet učionice“, na Javnom času protiv seksualnog nasilja, filmski edukativni paket "Tagged" premijerno je prikazan 25.septembra 2012. u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

U toku školske godine do juna 2013., filmski paket u celosti je preuzelo više od 80 škola i prikazale su ga u okviru redovnog nastavnog programa. Ovaj Priručnik je dobio naziv po filmu "Tagged". Predstavlja izbor sadržaja koji je originalno postavljen naimpresivno bogatom vebsajtu Vlade Australije www.cybersmart.gov.au.