forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Top saveti za roditelje!

 • stock-vector-parent-children-all-together-114660706Prvi korak u zaštiti Vašeg deteta na internetu jeste da ga ohrabrite da odabere "privatni" ili "zatvoreni" profil kako ne bi bio dostupan svima koji požele da ga vide.

 • Vaše dete mora odlučiti kome će dozvoliti da vidi njegov profil. Ohrabrite ga da za prijatelje na društvenim mrežama prihvata samo osobe koje poznaje, a ukoliko naiđe na neželjenu osobu u svakom momentu je može blokirati.

 • Naučite Vaše dete da označavanje (tagovanje) slika može biti opasno. Podesite profil tako da tagovanje bude zabranjeno ili dozvoljeno samo uz dozvolu osobe koja je tagovana.

 • Proverite PEGI oznaku na igrici koju Vaše dete igra. Ona sadrži podatke o starosnom dobu deteta za koje je namenjena, kao i o samom sadržaju igrice. Ukoliko igrica poseduje PEGI logo ona zadovoljava određene bezbednosne i druge uslove.

 • Možete da blokirate ili filtrirate sadržaj za koji mislite da ne odgovara Vašem detetu. Možete ograničiti pristup određenim sajtovima, rečima ili fotografijama kako Vaše dete ne bi došlo u konakt sa njima. Pogledajte kako to možete učiniti.

 • Kako bi zaštitli sebe i Vaše dete od krađe identiteta, savetujte Vaše dete da nikada ne odaje lične podatke, kao što je ime i prezime, broj telefona, broj pasoša, adresa stanovanja ili škole, bankovni račun i sl.

 • Razgovarajte sa detetom o tome da li posećuje originalne sajtove koji ga interesuju. Postoje sajtovi koji deluju kao izvorni, ali zapravo služe za krađu ličnih potadaka ili druge protivzakonite radnje.

 • Recite Vašem detetu da pripazi na onlajn prijatelje koji su neobično prijatni, koji govore da vole istu muziku, filmove, muzičare, glumce i sl. kao i on. Namera internet zlostavljača je da steknu poverenje deteta i trudiće se da se predstave kao "srodne duše".

 • Savetuje detetu da vodi računa o doslednosti priča onlajn prijatelja. Na primer, ukoliko ta osoba odjednom kaže da ima mnogo više godina nego što je to prvobitno tvrdila, najbolje je prekinuti svaki kontakt.

 • Recite svom detetu da ukoliko bilo koja njemu nepoznata osoba putem interneta počne da priča o seksualnim sadržajima odmah o tome obavesti odraslu osobu od poverenja i prekine svaki kontakt sa tom osobom.

 • Uverite Vaše dete da u svakom momentu može da se obrati Vama ili nekoj drugoj odrasloj osobi od poverenja ukoliko se oseti neprijatno, uplašeno ili ukoliko je doživelo pretnje putem interneta.

 • Utvrdite jasna pravila o susretima sa nepoznatim osobama dogovorenim preko interneta. Zahtevajte da Vas o tome obavesti i ukoliko ste u mogućnosti idite na sastanak kako bi Vaše dete bilo bezbedno. Pogledajte posebna pravila za susrete sa nepoznatim prijateljima.
  depositphotos 7213662-Happy-family-holding-hands-and-smiling
 • Servisi koji se zasnivaju na lokaciji uređaja mogu biti zloupotrebljeni od strane zlostavljača sa interneta. Proverite uređaje Vašeg deteta i zajedno sa njim odlučite da li je potrebno da takav servis bude omogućen.

 • Ukažite mu na to da odavanja lozinke svojih naloga, mejlova i drugih servisa omogućava pristup drugih osoba njegovim podacima i sadržaju. Preporuka je da se lozinke ne daju čak ni najboljim prijateljima.

 • Strogo zabranite detetu da kreira i objavljuje seksualno eksplicitne fotografije, video sadržaje ili poruke sebe i drugih jer se one lako mogu pojaviti na internetu i postati vidljivi za svakoga. Pored toga što na taj način deca ugrožavaju svoju reputaciju i reputaciju svojih prijatelja, na taj način mogu prekršiti zakon ukoliko kreiraju, prosleđuju ili čak čuvaju ovakve vrste poruka ili fotografija.

 • Razgovarajte sa Vašim detetom o tome da dobro promisli pre nego što bilo šta objavi na internetu. Sadržaji koje objavljuje i ponašanje na nternetu određuje njegovu reputaciju, jer sve što se postavi na internet, ostaje tamo zauvek.