forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Ask.fm na Fejsbuku

Ask.fm je visoko integrisan sa društvenom mrežom Fejsbuk: kada korisnik želi da se registruje na Ask.fm, on to može učiniti i preko Fejsbuk mreže.

Ovo samu registraciju čini mnogo lakšom, posebno za decu i mlade, ali to ujedno znači da korisnici imaju mogućnost unakrsnog objavljivanja pitanja koja dobiju i odgovora koje daju na svojim Fejsbuk vremenskim linijama (Facebook Timeline).

Ukoliko su pitanja i odgovori unakrsno objavljeni, oni su dostupni svima na Fejsbuku, u zavisnosti od podešavanja privatnosti na toj društvenoj mreži.

Ovo znači da uvredljivi sadržaji, sadržaji koji imaju seksualnu konotaciju, ili sadržaji koji predstavljaju bilo koju vrstu zlostavljanja na internetu mogu dospeti do Fejsbuk profila korisnika.

Postoji još jedan vid povezanosti Ask.fm i Fejsbuk mreže: Ask.fm Fejsbuk aplikacija. Ukucavajući u Fejsbuk pretragu "Ask.fm" Fejsbuk dovodi korisnike do kontakta sa Ask.fm aplikacijom.

Kada se klikne na tu aplikaciju, korisnicima je predočeno da će Ask.fm aplikacija "objavljivati u Vaše ime, uključujući statuse, fotografije i ostalo" i "pristupati Vašim podacima u bilo kom trenutnku". Korisnicima se ujedno pruža mogućnost da odaberu nivo publike Ask.fm objava: javno, prijatelji, samo korisnik ili prilagođena podešavanja. Pored ovih, postoje i mnoga druga podešavanja.