forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Kako da uklonim oznaku "tag" na slici ili objavi u kojoj sam tagovan?

Pređi kursorom preko slike ili objave, klikni 140906109319589 1473394757 i odaberi Report/Remove Tag sa padajućeg menija. Nakon toga možeš odlučiti da li ćeš ukloniti "tag" ili ćeš zamoliti osobu koja je sadržaj objavila da je ona ukloni.

"Tag" možeš ukloniti i sa više fotografija odjednom:

  1. Uđi u svoj Activity Log
  2. Klikni na Photos u koloni sa leve strane
  3. Odaberi fotografije sa kojih bi želeo da ukloniš "tag"
  4. Klikni Report/Remove Tags u gornjem delou stranice
  5. Klikni Untag Photos da bi potvrdio

Zapamti, kada ukloniš "tag", on se više neće pojavljivati na sadržaju ili fotografiji, ali će taj sadržaj ili fotografija i dalje biti vidljiva publici sa kojom je podeljena na drugim mestima na FB, kao što je News Feed ili pretraga.