forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Filter za preuzimanje aplikacije sa Google Play Store

Izgled podešavanja filtriranja sadržaja aplikacija u Play StoreFiltriranjem aplikacija na Gugl prodavnici (Google Play Store) može se ograničiti izbor aplikacija koje će se sa tog servisa preuzimati. Sve android aplikacije su klasifikovane na sledeći način, prema kriterijumima tzv. zrelosti:

Svi (Everyone) - Aplikacije u ovoj katergoriji ne sadrže neprimeren/neprihvatljiv sadržaj i ne prikupljaju/dele podatke o korisnicima.

Niska zrelost (Low maturity) - Aplikacije koje mogu da sadrže ilustrovano nasilje.

Srednja i visoka zrelost (Medium & High maturity) - Aplikacije koje mogu da sadrže realno ili ilustrovano nasilje, seksualni sadržaj ili reference, kao i sadržaj koji se odnosi na narkotike, alkohol i duvan.

Ova podešavanja su posebno korisna za roditelje jer na uređajima svoje dece ova podešavnja mogu da zaključaju PIN kodom, što funkcioniše na svim android uređajima. Da bi to učinili potrebno je uraditi sledeće (videti sliku):

Otvoriti Google Play > Menu (Meni) >Settings (Podešavanja) >Set or change PIN (Podesi ili promeni PIN)