forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com
 • Zaštita dece na Internetu

  Linkovi koji vode ka sajtovima koji sadrže važne informacije o mogućnostima zaštite dece na Internetu, savete i mehanizme za prevenciju eskploatacije dece na Internetu i konkretna uputstva za zaštitu.

 • Ombudsmani za zaštitu prava deteta

  Linkovi ka sajtovima ombudsmana zaduženih za prava deteta u zemlji i regionu.

 • Državni organi i institucije

  Linkovi državnih organa i institucija koji imaju nadležnost u oblasti zaštite dece od eksploatacije putem Interneta.

 • Distributeri IKT usluga

  Linkovi ka sajtovima provajdera usluga mobilne i fiksne telefonije, internet i kablovskih usluga.