forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Ombudsmani za zaštitu prava deteta

Linkovi ka sajtovima ombudsmana zaduženih za prava deteta u zemlji i regionu.

Naslov Pogodaka
Link Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine - sektor za zaštitu prava deteta 631
Link Zaštitnik građana Republike Srbije - zaštitnica prava deteta

Podsajt Zaštitnika građana Republike Srbije namenjen zaštiti prava deteta.

593
Link Ombudsman za djecu Republike Srpske

Stranica sadrži informacije o Ombudsmanu za djecu RS, nadležnostima i načinom obraćanja.

750
Link Pravobranitelj za djecu

Sajt pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.

617