форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Државни органи и институције

Линкови државних органа и институција који имају надлежност у области заштите деце од експлоатације путем Интернета.

Наслов Погодака
Линк Министарство унутрашњих послова

Део сајта МУП-а који се односи на заштиту деце од педофилије на Интернету.

512
Линк Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 596
Линк Републичка радиодифузна агенција

Републичка радиодифузна агенција је независна организација која врши јавна овлашћења, са цилјем обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређивање утврђене радиодифузне политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву и интегративним потребама.

690
Линк Ребличка агенција за електронске комуникације

Републичка агенција за електронске комуникације је самостална организација која врши јавна овлашћења у цилју ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских комуникација, подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и заштите интереса корисника електронских комуникација.

625
Линк Посебно тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала

Посебно оделјење за борбу против високотехнолошког криминала (Посебно тужилаштво) Вишег јавног тужилаштва у Београду.

529