forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Zaštita dece na Internetu

Linkovi koji vode ka sajtovima koji sadrže važne informacije o mogućnostima zaštite dece na Internetu, savete i mehanizme za prevenciju eskploatacije dece na Internetu i konkretna uputstva za zaštitu.

Naslov Pogodaka
Link Klikni bezbedno!

Web sajt kliknibezbedno.rs je inicijativa Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo

670
Link Djeca na Internetu

Podsajt Ombudsmana za djecu Republike Srpske

629
Link Centar za zlostavljanu i nestalu djecu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je neprofitna organizacija osnovana 2006. god. u Osijeku.

542
Link Pandorina kutija

Projekat "Pandorina kutija" realizuje Novosadska novinarska škola, u saradnji sa partnerima: Medijske inicijative iz Sarajeva, Institut Stine iz Splita i Centrom za nezavisno novinarstvo u Budimpešti.

578
Link Get safe online (eng)

Vodeći sajt u Velikoj Britaniji sa nepristrasnim, preciznim i lako razumljivim informacijama o bezbednosti na Internetu.

904
Link Netsmartz (eng)

Program za nestalu i zlostavljanu decu.

550
Link Safer Internet day (eng)

Dan bezbednog Internta (Safer Internet Day) organizuje se svake godine kako bi se promovisalo bezbedno i odgovorno korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, naročito među decom i mladima.

599