форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом
 • Заштита деце на Интернету

  Линкови који воде ка сајтовима који садрже важне информације о могућностима заштите деце на Интернету, савете и механизме за превенцију ескплоатације деце на Интернету и конкретна упутства за заштиту.

 • Омбудсмани за заштиту права детета

  Линкови ка сајтовима омбудсмана задужених за права детета у земљи и региону.

 • Државни органи и институције

  Линкови државних органа и институција који имају надлежност у области заштите деце од експлоатације путем Интернета.

 • Дистрибутери ИКТ услуга

  Линкови ка сајтовима провајдера услуга мобилне и фиксне телефоније, интернет и кабловских услуга.