forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Državni organi i institucije

Linkovi državnih organa i institucija koji imaju nadležnost u oblasti zaštite dece od eksploatacije putem Interneta.

Naslov Pogodaka
Link Ministarstvo unutrašnjih poslova

Deo sajta MUP-a koji se odnosi na zaštitu dece od pedofilije na Internetu.

444
Link Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 530
Link Republička radiodifuzna agencija

Republička radiodifuzna agencija je nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja, sa ciljem obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu i integrativnim potrebama.

632
Link Reblička agencija za elektronske komunikacije

Republička agencija za elektronske komunikacije je samostalna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u cilju efikasnog sprovođenja utvrđene politike u oblasti elektronskih komunikacija, podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija.

545
Link Posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (Posebno tužilaštvo) Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

443