форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Ко може видети садржај који делиш на ФБ (share)?

  1. Како би одабрао/ла ко може видети твој статус, фотографије и остале садржаје потребно је да кликнеš на дугме којим се врšи одабир "публике".

120939471321735 1833729336

Ова алатка памти који си ниво публике одабрао/ла приликом објављивања последњег садржаја, и док га не промениš користиће постављено подеšавање. На пример, уколико приликом постављања фотографије одабереš да је сви могу видети без икаквих ограничења, то подеšавање ће важити приликом постављања сваког другог садржаја све док га не промениš. Оног тренутка када га промениš, ниво публике који може видети садржај се мења на целокупном ФБ профилу.

Овај, тзв. селектор, се појављује и поред садржаја који си већ објавио/ла, тако да у сваком моменту, уколико се предомислиš можеš да га промениš и ограничиš "публику" која га може видети.

Када поставиš неки садржај на профил другог корисника, од тог момента тај корисник контролиšе ко и šта може видети.