forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Saveti za prosvetne radnike

 • Teacher Vectors-1Morate imati otvorenu komunikaciju sa roditeljima o upotrebi interneta od strane učenika, bez obzira da li ga koriste u svojoj kući ili školi.

 • Filteri nisu savršena zaštita. Morate pratiti šta učenici rade na internetu, isto kao i kad pazite na njih kada ih vodite na izlete ili ekskurzije.

 • Učenicima ne bi trebalo dozvoliti da besciljno koriste i lutaju internetom. Morate im pružiti obrazovni cilj pre nego što se uključe na mrežu.

 • Morate se upoznati sa novim alatima koji omogućavaju učenicima da posećuju samo bezbedne sajtove. Kada prilike to omogućavaju, pregledajte istoriju internet pretraživača i proučite veb sajtove koje oni posećuju.

 • Pravila u učionici ili računarskom kabinetu moraju sadržati uputstva za postupanje učenika kada naiđu na neodgovarajući sadržaj i nebezbedan sajt.

 • Osoblje zaduženo za održavanje mreže mora postaviti adekvatne mehanizme praćenja i mora analizirati izveštaje koji mogu pružiti informacije o neprimerenom i neodgovarajućem saržaju na internetu.

 • Morate biti upoznati sa temama koje se tiču bezbednosti dece na internetu i pratiti savremene trendove u oblasti zaštite.
 • Informišite se o pojavi sajber-bulinga (videti okvir desno), prepoznajte znake ove pojave i naučite kako da u takvim situacijama reagujete.

 • Učenici moraju znati koju vrstu ličnih podataka nmogu bezbedno da razmenjuju sa ostalima.

 • Učenici moraju biti upoznati sa činjenicom da ljudi sa kojima komuniciraju putem interneta mogu lažno da se predstavljaju i da informacije do kojih dođu putem interneta nisu uvek istinite.

 • Radite na razrađivanju pravila o razmeni i preuzimanju sadržaja sa interneta.

1479907-701036-smiling-chubby-man-school-teacher

 • U svakoj prilici proverite da li društvene mreže koje učenici koriste odgovaraju njihovim godinama.

 • Postarajte se da pravila o upotrebi interneta budu postavljena u blizini računara u učionicama ili računarskim kabinetima, bibliotekama i sl. Učenici moraju znati da su pravila osmišljena kako bi zaštitila njihovu bezbednost.

 • Konstantno razgovarajte sa učenicima o pravilima korišćenja interneta, jer će na taj način uvek biti u prilici da se tih pravila prisete.

 • Učenici i njihovi roditelji moraju biti svesni posledica usled kršenja postavljenih pravila.