форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Регистрација на Ask.fm

регистрацијаПриликом посете сајту, Ask.fm охрабрује посетиоце да се региструју и почну са примањем питања и постављањем одговора. Након клика на поље за регистрацију појављују се поља у која треба уписати корисничко име, име и презиме, имејл адресу  и лозинку.

Ask.fm даје посетиоцима могућност да се региструју и путем њиховох Фејсбук или Твитер налога. Након уноса ових података, корисници имају могућност да попуне јоš нека поља која се односе на личне податке као šто су датум рођења, пол, место становања. Након тога могуће је додати и фотографије.

Када посетилац обави процедуру регистрације, Ask.fm охрабрује регистроване чланове да поделе своје Аск.фм профиле на различитим друšтвеним мрежама као šто су Фејсбук, Твитер или Тумблр.

 

подели

Када је линк подељен на интернету, може се приступити постављању анонимних питања/коментара на страницу. Приликом логовања на сајт, корисници имају могућност да пронађу особе за које знају да су корисници Ask.fm мреже и то уносећи имена, корисничка имена или сличне податке.