forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Podešavanja privatnosti

Klikom na "podešavanja" a zatim na "privatnost", korisnici mogu postaviti različita podešavanja za svoje profile.

privatnost

U podešavanjima privatnosti, Ask.fm pruža mogućnost blokiranja anonimnih sadržaja i uklanjanje tih sadržaja sa tzv. strima (eng. Stream).

U okviru ovih podešavanja je i tzv. crna lista, koja predstavlja listu korisnika koju je vlasnik profila blokirao. Tu se nalaze i  druge opcije koje se odnose na mesečna imejl obaveštenja o novostima i o rođendanima Ask.fm prijatelja.