форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Профил корисника

профил

Горња слика показује како изгледа профил на Аск.фм. Главни део чини поље које је предвиђено за постављање питања, где свако може поставити питање или коментар. Корисник може поставити анонимно питање, али и може открити свој идентитет тако што ће одштиклирати поље "питај анонимно" поред поља "Питај".

Сва постављена питања и одговори су приказани на профилу корисника испод дела који је предвиђен за постављање питања.