forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Kako mogu kontrolisati ko može videti objave i fotografije sa tajmlajna na kojima sam tagovan

Da bi odabrao ko može videti objave na kojima si tagovan nakon što se one pojave na tvom tajmlajnu potrebno je učiniti sledeće:

  1. Klikni na 454185581308206 1087770733 u gornjem desnom uglu bilo koje FB stranice i klikni na Account Settings
  2. U podešavanjima sa leve strane klini na Timeline and Tagging
  3. Potraži podešavanje Who can see posts you've been tagged in on your timeline?  i klikni na Edit u daljem desnom uglu stranice
  4. Odaberi publiku iz padajućeg menija