forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Kako delim sadržaj u grupi čiji sam član?

Kada želiš da podeliš nešto u grupi čiji si član, dovoljno je da odeš na samu grupu i objaviš sadržaj. Ukoliko je zatvorenog ili privatnog tipa, sadržaj će moći jedino da vide osobe koje su članovi te grupe. Ukoliko je grupa otvorenog tipa, u tom slučaju svako može videti tvoj objavljeni sadržaj (u tom slučaju možda je mnogo bolje da razmisliš o tome da pošalješ poruku prijatelju ili podeliš sadržaj isključivo sa listom prijatelja da bi sadržaj ostao privatan).