forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Filter za Google Chrome i Mozilla Firefox pretraživače

web filter proJedan od najboljih načina zaštite dece od neprimerenog sadržaja jesu veb filteri koji se instaliraju u okviru veb pretraživača. Među efikasnije filtere spada ekstenzija/add-on pod nazivom Web Filter pro!

Ovaj filter možete preuzeti u Gugl web prodavnici (Google web store) ili putem ovog linkaa postoji verzija i za Android platformu na ovom linku.

Ukoliko vam je potreban Web Filter pro za Mozilla Firefox pretraživač, takođe ga možete preuzeti sa Mozzila Add-on stranice na ovom linku.

Ovaj filter je veoma lak za korišćenje i zahteva nekoliko osnovnih podešavanja. 

  1. Prvo što se može uraditi jeste zaštita filtera putem lozinke, te na taj način samo osobe koje postave lozinku mogu da otvore deo za podešavanja i postave adekvatna ograničenja.

  2. Moguće je uključiti prijem upozorenja putem imejl adrese ukoliko je pokušan pristup nekom od neprimerenih sajtova, odnosno sadržaja.

  3. Treći deo podešavanja se odnosi na izbor politike blokiranja (block policy). Ovde se određuje koji sajtovi, sadržaji i ključne reči će biti blokirane. Tako se mogu blokirati sajtovi koji mogu sadržati viruse i slične opasnosti, sadržaji koji su namenjeni samo za odrasle, p2p sajtovi, igrice koje odlikuje visoki stepen nasilja i neprimerenog sadržaja, ali i sajtovi kao što su Facebook.com ili Youtube.com.

 

Filter za preuzimanje aplikacije sa Google Play Store

Izgled podešavanja filtriranja sadržaja aplikacija u Play StoreFiltriranjem aplikacija na Gugl prodavnici (Google Play Store) može se ograničiti izbor aplikacija koje će se sa tog servisa preuzimati. Sve android aplikacije su klasifikovane na sledeći način, prema kriterijumima tzv. zrelosti:

Svi (Everyone) - Aplikacije u ovoj katergoriji ne sadrže neprimeren/neprihvatljiv sadržaj i ne prikupljaju/dele podatke o korisnicima.

Niska zrelost (Low maturity) - Aplikacije koje mogu da sadrže ilustrovano nasilje.

Srednja i visoka zrelost (Medium & High maturity) - Aplikacije koje mogu da sadrže realno ili ilustrovano nasilje, seksualni sadržaj ili reference, kao i sadržaj koji se odnosi na narkotike, alkohol i duvan.

Ova podešavanja su posebno korisna za roditelje jer na uređajima svoje dece ova podešavnja mogu da zaključaju PIN kodom, što funkcioniše na svim android uređajima. Da bi to učinili potrebno je uraditi sledeće (videti sliku):

Otvoriti Google Play > Menu (Meni) >Settings (Podešavanja) >Set or change PIN (Podesi ili promeni PIN)