форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Међународни састанак омбудсмана за децу у Новом Саду

Објављено у Вести

ИМГ 1306Јуче је у Новом Саду заврšена последња у низу регионалних конференција Мреже омбудсмана за децу у Југоисточној Европи (CRONSEE) које су током протекле три године учествовале у реализацији пројекта међународне организације Save the Children „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи”.

Међународној конференцији у организацији Save the Children-а присуствовало је преко 20 представника и представница институција омбудсмана специјализованих за заšтиту права деце, односно институција заšтитника људских права које се у оквиру својих надлежности баве и правима деце. Учесници и учеснице из 11 земаља и региона Југоисточне Европе су током два дана разматрали и сумирали резултате истраживања о експлоатацији деце на интернету спроведеног у Црној Гори, Републици Српској и АП Војводини, као и искуства институција чланица која се односе на добре праксе у комуникацији омбудсмана са децом.

Разматрање искустава и остварених резултата трогодиšњег пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи” показало је да је децу потребно додатно мотивисати, односно на одговарајући начин и чеšће подстицати да се обраћају институцијама омбудсмана у настојању да се информиšу о својим правима и могућностима њиховог остваривања и заšтите. У односу на рад Покрајинског омбудсмана у области права детета истакнуто је спровођење истраживања о дечјем просјачењу у оквиру поменутог пројекта које је несумњиво допринело подизању свести јавности и локалне заједнице о постојању овог проблема у Новом Саду. Ова околност је, уз запажене активности новосадског свратиšта за децу улице, индиректно утицала и на то да се у граду створи клима за доноšење одлуке градских власти да се у Новом Саду изграде посебне просторије у које ће бити смеšтено поменуто свратиšте које је до сада функционисало као део организације цивилног друšтва.

ИМГ 1309Анализирајући досадаšњи рад Мреже CRONSEE констатовано је да је мрежа изузетно користан механизам за размену искустава и лакšег реšавања конкретних случајева у пракси институција омбудсмана у Југоисточној Европи у вези са заšтитом и унапређењем права детета, нарочито када се ради о питањима у вези са миграцијама деце. Са аспекта одрживости Мреже најактуелније питање и даље је начин ефикасног и сврсисходног организовања њеног даљег функционисања, а у складу са потребама и расположивим ресурсима свих институција чланица, те како би ова мрежа и надаље остала једна од најактивнијих регионалних активности у оквиру Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC-а).