forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Međunarodni sastanak ombudsmana za decu u Novom Sadu

Objavljeno u Vesti

IMG 1306Juče je u Novom Sadu završena poslednja u nizu regionalnih konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE) koje su tokom protekle tri godine učestvovale u realizaciji projekta međunarodne organizacije Save the Children „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi”.

Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Save the Children-a prisustvovalo je preko 20 predstavnika i predstavnica institucija ombudsmana specijalizovanih za zaštitu prava dece, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava koje se u okviru svojih nadležnosti bave i pravima dece. Učesnici i učesnice iz 11 zemalja i regiona Jugoistočne Evrope su tokom dva dana razmatrali i sumirali rezultate istraživanja o eksploataciji dece na internetu sprovedenog u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i AP Vojvodini, kao i iskustva institucija članica koja se odnose na dobre prakse u komunikaciji ombudsmana sa decom.

Razmatranje iskustava i ostvarenih rezultata trogodišnjeg projekta „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi” pokazalo je da je decu potrebno dodatno motivisati, odnosno na odgovarajući način i češće podsticati da se obraćaju institucijama ombudsmana u nastojanju da se informišu o svojim pravima i mogućnostima njihovog ostvarivanja i zaštite. U odnosu na rad Pokrajinskog ombudsmana u oblasti prava deteta istaknuto je sprovođenje istraživanja o dečjem prosjačenju u okviru pomenutog projekta koje je nesumnjivo doprinelo podizanju svesti javnosti i lokalne zajednice o postojanju ovog problema u Novom Sadu. Ova okolnost je, uz zapažene aktivnosti novosadskog svratišta za decu ulice, indirektno uticala i na to da se u gradu stvori klima za donošenje odluke gradskih vlasti da se u Novom Sadu izgrade posebne prostorije u koje će biti smešteno pomenuto svratište koje je do sada funkcionisalo kao deo organizacije civilnog društva.

IMG 1309Analizirajući dosadašnji rad Mreže CRONSEE konstatovano je da je mreža izuzetno koristan mehanizam za razmenu iskustava i lakšeg rešavanja konkretnih slučajeva u praksi institucija ombudsmana u Jugoistočnoj Evropi u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava deteta, naročito kada se radi o pitanjima u vezi sa migracijama dece. Sa aspekta održivosti Mreže najaktuelnije pitanje i dalje je način efikasnog i svrsishodnog organizovanja njenog daljeg funkcionisanja, a u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima svih institucija članica, te kako bi ova mreža i nadalje ostala jedna od najaktivnijih regionalnih aktivnosti u okviru Evropske mreže ombudsmana za decu (ENOC-a).