forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Predstavljanje istraživanja Pokrajinskog ombudsmana - "Eksploatacija dece na internetu"

Objavljeno u Vesti

IMG 8100Sudeći prema rezultatima istraživanja Pokrajinskog ombudsmana „Eksploatacija dece na internetu” deca, mladi, njihovi roditelji i stručnjaci koji se bave decom smatraju da zloupotreba interneta, posebno u odnosu na decu, tek uzima maha u našem društvu. Međutim, sasvim je izvesno da je zloupotreba interneta i drugih komunikacionih tehnologija u cilju eksploatacije dece već uveliko rasprostranjena, a njene posledice se iz današnje perspektive još uvek ne mogu jasno sagledati.

Ovu konstataciju je na današnjoj konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata pomenutog istraživanja iznela pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih. Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana „Eksploatacija dece na internetu” nastalo je u okviru Programa prevencije eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi koji međunarodna organizacija Save the Children već tri godine sprovodi u saradnji sa institucijama ombudsmana u ovom regionu. „Važno je a sve ono što danas čujete na ovoj konferenciji, i sve što pročitate u publikaciji koja je nastala kao rezultat istraživanja prenesete svojoj deci, prijateljima, poznanicima i kolegama. Na taj način, učinićemo svi zajedno jedan mali korak, ali ako i taj mali korak doprinese zaštiti samo jednog deteta, mi smo postigli uspeh,” istakla je pokrajinska ombudsmanka.

Govoreći o razlozima zašto Save the Children u regionu Jugoistočne Evrope već pet godina radi na podizanju svesti javnosti, a posebno dece, o opasnostima koje donosi internet, kao i o načinima zaštite, mogućnostima prevencije i jačanju mehanizama putem koji bi se efikasno odgovorilo na zloupotrebu savremenih tehnologija u cilju eksploatacije dece, direktorica ove organizacije Andrea Žeravčić je navela i sledeće: „Eksploatacija djece je jedno od najočitijih i najokrutnijih načina kršenja prava djeteta. Zbog činjenice da u regionu o ovoj pojavi ne postoji dovoljno podataka, odlučili smo da zajedničkim naporima istražimo tri najčešće i najaktuelnije vrste zloupotrebe djece: seksualnu, radnu, koja se na ovim područjima najčešće manifestuje kroz prosjačenje djece te onlajn zloupotrebu, kao novi trend u eksploataciji djece, sa dalekosežnim posljedicama.” Žeravčić je takođe navela da je ključno da se deci, ali i odraslima, pruži dovoljno informacija koje će im pomoći da prepoznaju onlajn nasilje kako bi znali kako i od kojih nadležnih pojedinaca i institucija zatražili zaštitu. „Posebno je važno da roditelji sa djecom izgrade odnos koji bi djeci pružio osjećaj da mogu otvoreno da porazgovaraju prvo sa svojim najbližima. ”

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić govorila je o rezultatima i zaključcima istraživanja, kao i o preporukama u vezi sa koracima koje nadležne institucije, ali i drugi akteri treba da preduzmu kako bi doprineli suzbijanju i prevenciji ove pojave. „Nedovoljno se govori o zloupotrebi, odnosno eksploataciji dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija i zbog toga je veoma važno raditi na unapređenju pravnog okvira, međusektorske saradnje, na osvešćivanju provajdera i operatera i značajnijoj i efikasnijoj ulozi medija ” istakla je zamenica Kordić.

Zaključujući svoje izlaganje zamenica pokrajinskog ombudsmana navela je da deca i mladi veoma naivno shvataju sve opasnosti koje im putem interneta prete, da nisu svesni dalekosežnih posledica zloupotreba, dok roditelji smatraju da su sama deca dovoljno upoznata sa rizicima te da su sposobni da različite probleme te prirode reše sami. Stručnjacima koji su na različite načine uključeni u temu zlostavljanja na internetu, sa druge strane, nisu dovoljno poznati i jasni postupci koje treba pokrenuti u slučaju sumnje na bilo koji vid zloupotrebe.

Istraživanjem „Eksploatacija dece na internetu”obuhvaćena su mišljenja i stavovi vojvođanskih osnovaca, srednjoškolaca i njihovih roditelja, kao i stručnjaka raznih profila iz institucija, ustanova i organizacija koje se bave decom. Istraživanje sadrži i podatke policijskih uprava na teritoriji AP Vojvodine i Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i distributera usluga mobilne i fiksne telefonije i interneta, a poseban deo bavi se medijskim izveštavanjem o fenomenu eksploatacije dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija. Istraživanje je realizovano kao aktivnost Pokrajinskog ombudsmana u oblasti zaštite prava deteta, a jedan deo projekta je i postavljanje veb stranice sa informacijama za decu i odrasle o bezbednom korišćenju interneta (http://bezbedaninternet.ombudsmanapv.org), kao i informativna kampanja u vojvođanskim osnovnim školama.